کارگاه اختلال دو قطبی و افسردگی
کارگاه اختلالات شخصیت
کارگاه روان درمانی چگونه عمل می کند!
جعبه ابزار روانشناسی
کارگاه اختلالات هذیانی دکتر مکری
کارگاه اختلالات افسردگی
کارگاه اعتیاد

جديدترين ها

کارگاه اختلالات شخصیت (مقدماتی)

کارگاه اختلالات شخصیت (مقدماتی)

..

420,000تومان 628,000تومان

کارگاه اعتیاد 2

کارگاه اعتیاد 2

لطفا بعد از ثبت نام اطلاع دهید 09129535052https://t.me/A_MOTAGHI..

360,000تومان 568,000تومان

کارگاه اختلالات افسردگی (پیشرفته)

کارگاه اختلالات افسردگی (پیشرفته)

⚠️حتما قبل از ثبت نام با ایدی یا شماره داخل پوستر هماهنگ شود...

420,000تومان 628,000تومان

جامع ترین دوره مبانی رواندرمانی تحلیلی (مقدماتی)

جامع ترین دوره مبانی رواندرمانی تحلیلی (مقدماتی)

لطفا بعد از ثبت نام اطلاع دهید 09129535052https://t.me/A_MOTAGHI..

620,000تومان 1,128,000تومان

کارگاه مبانی آشنایی با اعتیاد و مشاوره پایه

کارگاه مبانی آشنایی با اعتیاد و مشاوره پایه

لطفا بعد از ثبت نام اطلاع دهید 09129535052https://t.me/A_MOTAGHI..

360,000تومان 440,000تومان

کارگاه اختلالات افسردگی (مقدماتی)

کارگاه اختلالات افسردگی (مقدماتی)

..

360,000تومان 440,000تومان

کارگاه روان درمانی چگونه عمل می کند!
کارگاه اختلالات شخصیت

کارگاه اختلالات شخصیت

..

360,000تومان 380,000تومان

کارگاه فنون و تکنیک های انتخاب رشته
کارگاه اختلالات هذیانی

کارگاه اختلالات هذیانی

..

360,000تومان 460,000تومان

کارگاه اختلالات خلقی (افسردگی و دوقطبی)

پرفروش ترین ها

کارگاه اختلالات افسردگی (مقدماتی)

کارگاه اختلالات افسردگی (مقدماتی)

..

360,000تومان 440,000تومان

کارگاه اختلالات هذیانی

کارگاه اختلالات هذیانی

..

360,000تومان 460,000تومان

کارگاه روان درمانی چگونه عمل می کند!
کارگاه مبانی آشنایی با اعتیاد و مشاوره پایه

کارگاه مبانی آشنایی با اعتیاد و مشاوره پایه

لطفا بعد از ثبت نام اطلاع دهید 09129535052https://t.me/A_MOTAGHI..

360,000تومان 440,000تومان

کارگاه اختلالات افسردگی (پیشرفته)

کارگاه اختلالات افسردگی (پیشرفته)

⚠️حتما قبل از ثبت نام با ایدی یا شماره داخل پوستر هماهنگ شود...

420,000تومان 628,000تومان

جامع ترین دوره مبانی رواندرمانی تحلیلی (مقدماتی)

جامع ترین دوره مبانی رواندرمانی تحلیلی (مقدماتی)

لطفا بعد از ثبت نام اطلاع دهید 09129535052https://t.me/A_MOTAGHI..

620,000تومان 1,128,000تومان

کارگاه اعتیاد 2

کارگاه اعتیاد 2

لطفا بعد از ثبت نام اطلاع دهید 09129535052https://t.me/A_MOTAGHI..

360,000تومان 568,000تومان

کارگاه فنون و تکنیک های انتخاب رشته
کارگاه اختلالات شخصیت

کارگاه اختلالات شخصیت

..

360,000تومان 380,000تومان